เสารั้วท้องปลิง,เสารั้วลวดหนาม

เสารั้วท้องปลิง หรือ เสารั้วลวดหนาม ที่นิยมใช้งานในการล้อมรั้วหรือทำแนวเขตที่ดิน ของทางบริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด ผลิตมีอยู่ 2 ความยาว ได้แก่ ขนาด 2.10 และ 2.50 เมตร ให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม

เสารั้วลวดหนาม,เสารั้วท้องปลิง

เสารั้วลวดหนาม ขนาดความยาว 2.10 เมตร

ขนาดหน้าตัด HxW (m.)ความยาว L (m.)
0.08 x 0.08 ( 3นิ้ว)2.10

เสารั้วลวดหนาม ขนาดความยาว 2.50 เมตร

ขนาดหน้าตัด HxW (m.)ความยาว L (m.)
0.08 x 0.08 ( 3นิ้ว)2.50

การประยุกต์นำเสารั้วลวดหนามทำเป็นรั้วตกแต่ง