กำแพงกันดิน

กำแพงกันดิน พีซีซีมีขนาดเที่ยงตรง ได้มาตรฐาน ตามหลักวิศวกรรม พร้อมทั้งมี ความแข็งแรงเพราะผลิตด้วยกรรมวิธี คอนกรีตอัดแรงติดตั้งง่าย ประหยัดเวลา และ แรงงาน เพราะออกแบบให้ทุกชิ้นส่วนมีความสัมพันธ์กันในการติดตั้ง

รั้วสำเร็จรูป PCC บนเสาเข็ม

เสาเข็ม I22 ขนาดหน้าตัด : 0.22 x 0.22 m. ความยาว : 3.00 – 6.00 m.
เสาเข็ม I26 ขนาดหน้าตัด : 0.26 x 0.26 m. ความยาว : 7.00 m.
เสาเข็ม I30 ขนาดหน้าตัด : 0.30 x 0.30 m. ความยาว : 8.00 m.
เสาเข็ม I35 ขนาดหน้าตัด : 0.35 x 0.35 m. ความยาว : 10.00 m.

แผ่นกันดิน พีซีซี

ขนาด : 0.05 x 0.35 m.
0.08 x 0.60 m.
ความยาว : 1.00 – 2.00 m.

ความสูงของกำแพงกันดิน พีซีซี(เมตร) ขนาดของเสาเข็ม พีซีซี(เมตร) ขนาดแผ่นกันดิน พีซีซี (เมตร)
0.35 0.22 x 0.22 x 3.00 0.05 x 0.35 x 2.00
0.70 0.22 x 0.22 x 3.00 0.05 x 0.35 x 2.00
1.05 0.22 x 0.22 x 4.00 0.05 x 0.35 x 2.00
1.40 0.22 x 0.22 x 5.00 0.05 x 0.35 x 2.00
1.75 0.22 x 0.22 x 6.00 0.05 x 0.35 x 2.00
2.10 0.26 x 0.26 x 7.00 0.08 x 0.60 x 2.00
2.40 0.30 x 0.30 x 8.00 0.08 x 0.60 x 2.00
3.00 0.35 x 0.35 x 10.00 0.08 x 0.60 x 2.00
ตารางการความสามารถในการกันดิน ในกรณีที่ระยะห่างระหว่างเสาเข็ม ความยาวที่ 2.00 เมตร
ขนาดเสาเข็ม(เมตร) ระยะกันดินสูงสุดตามสภาพของหน้างาน
กรณีติดที่ดินบุคคลอื่น (เมตร) กรณีติดลำเหมือง (เมตร) กรณีมีถนนด้านบน (เมตร) กรณีติดลำเหมืองและมีถนน (เมตร)
I22 x 22 x 3.0 1.30 1.10 1.10 0.80
I22 x 22 x 4.5 1.70 1.40 1.40 1.10
I22 x 22 x 6.0 2.00 1.70 1.70 1.40
I26 x 26 x 7.0 2.30 2.00 2.00 1.70
I30 x 30 x 8.0 2.70 2.30 2.30 2.00
I35 x 35 x 10.0 3.30 2.70 2.70 2.30

** หากต้องการความสูงนอกเหนือจากตารางข้างต้นควรปรึกษาวิศวกรของทางบริษัท