เสาเข็ม

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน พีซีซี

คุณสมบัติของวัสดุ

คอนกรีต

ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัย (ULTIMATE COMPRESSIVES STRENGHT) ไม่ต่ำกว่า 350 กก./ตร.ซม. เมื่อทดสอบด้วยแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก เมื่อ อายุครบ 28 วัน โดยวิธีทดสอบมาตรฐาน มอก. 409 กำลังอัดประลัยขณะที่ตัดลวดอัดแรงไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม. เมื่อทดสอบด้วยแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30ซม.

ลวดเหล็กแรงดึงสูงสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง
PC-wire (Pre-stressed concrete wire)

ชั้นคุณภาพ stress relieved ขนาด 4,5 หรือ 7 มม. ตาม มอก.95-2540 กำลังดึงประลัยต่ำสุดของลวดเหล็กแรงดึงสูง ไม่ต่ำกว่า 18,000 กก.ตร.ม. ลวดเหล็กแรงดึงสูงถูกดึงด้วยแรงไม่น้อยกว่า 74 % ของแรงดึงประลัยต่ำสุดเพื่อใช้เป็นกำลังอัแรงในขั้นแรก

PC-strand (Pre-stressed concrete stand)

ชั้นคุณภาพ Seven-wire stress relieved (Low Relaxation) ขนาด 3/8’’,1/2’’ หรือ 1 ตาม มอก.420-2540 กำลังดึงประลัยต่ำสุด ของลวดเหล็กแรงดึงสูงไม่ต่ำกว่า 19,000 กก./ตร.ม. ลวดเหล็กแรงดึงสูงถูกดึงด้วยแรงไม่น้อยกว่า 74 % ของแรงดึงประลัยต่ำสุดเพื่อใช้เป็นกำลังอัดแรงในขั้นแรก

เหล็กปลอกและเหล็กเสริมพิเศษ

เหล็กเส้นกลมเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 20-2527
เหล็กข้ออ้อยเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 24-2536
ลวดเหล็กแรงดึงสูงสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง PC – wire เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 95-2540
ลวดเหล็กแรงดึงสูงสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง PC – strand เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 420-2540

รูปตัด Section ชนิดเสาเข็ม เส้นรอบรูป พื้นที่หน้าตัด น้ำหนัก ความยาวสูงสุด น้ำหนักปลอดภัย
TYPE OF PILE (M.xM.) PERIMETE (CM.) SECTIONAL AREA (CM2) UNIT WAGHT (KG./M.) MAX LENGTH (M.) SAFELOAD (TONS)
0.15×0.15 60 220 53 8 15
0.18×0.18 72 342 78 10 15-25
0.22×0.22 88 484 116 14 25-30
0.26×0.26 104 676 162 16 30-40
0.30×0.30 120 900 216 20 40-50
0.35×0.35 140 1,225 294 20 50-60
0.40×0.40 160 1,600 384 20 60-80
0.45×0.45 180 2,025 486 25 80-100