โครงสร้างสำเร็จรูป

โครงสร้างสำเร็จรูป พีซีซี

กระแสความ นิยมในการก่อสร้างอาคาร โดยใช้ระบบโครงสร้างสำเร็จรูป ในปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้นตามภาวะความเร่งด่วนและความต้องการใช้ ประโยชน์อาคาร ทั้งจากเจ้าของอาคารและเจ้าของโครงการบ้านจัดสรร ที่ตอบสนองแนวคิดบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย ดังนั้นแต่ละโครงการจึงสรรหาเทคนิคด้านต่างๆ มาเสริมให้การก่อสร้างมีความรวดเร็วควบคู่ ไปกับคุณภาพของงานที่จะต้องไม่ลดลง รวมทั้งต้องใช้แรงงาน และระยะเวลาในการก่อสร้างที่น้อยลง

ระบบการก่อสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป PCC PREFAB SYSTEM ที่ใช้เสา คาน พื้นสำเร็จรูปในการก่อสร้างอาคาร จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะสนองตอบต่อเงื่อนไขและลดปัญหาที่เกิดขึ้นในภาวะ ปัจจุบันได้ เพราะระบบการก่อสร้างของ PCC PREFAB SYSTEM จะนำสิ่งที่เป็นข้อกำหนดที่ยุ่งยากทั้งหมด มาดำเนินการผลิตที่โรงงานด้วยระบบควบคุมมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ผ่านการตรวจสอบคุณภาพทุกๆ ขั้นตอนและนำอุปกรณ์ติดตั้งจากโรงงานมาติดตั้งตามหลักวิศวกรรมที่หน้างาน ใช้เวลาและแรงงานน้อย หน้างานสะอาดลดวัสดุสิ้นเปลือง จะสังเกตได้ว่าไม่มีไม้แบบหล่อคอนกรีตเลยแม้แต่ชิ้นเดียว รวมทั้งไม่มีเศษไม้ติดค้างใต้อาคารที่จะเป็นอาหารของปลวก ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่ออาคารในอนาคตได้

ความรวดเร็วในการประกอบติดตั้ง ยังส่งผลดีสำหรับงานต่อเนื่องของการก่อสร้างโดยรวมทั้งหลัง เช่น โครงหลังคา งานก่อผนัง ก็สามารถเข้ามาทำงานได้สะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอระยะเวลาขั้นตอนการทำงานโครงสร้างนานๆ อาทิ การรื้อถอนไม้แบบและถอดค้ำยัน เจ้าของอาคารหรือโครงการได้ผลงาน ออกมารวดเร็วควบคุมคุณภาพได้ง่ายไม่ว่าโครงการนั้นๆ จะมีจำนวนมากเท่าใด ระบบการก่อสร้างสำเร็จรูปจะสนองตอบได้ดีกว่าการก่อสร้างหล่อในที่ด้วยข้อได้ เปรียบทุกกรณี โดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพที่ควบคุมมาตรฐานการผลิตทุกชิ้นส่วนจากโรงงาน

ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป พีซีซี
เสา และ คาน คอนกรีตสำเร็จรูป พีซีซี ถาดห้องน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป พีซีซี บันไดคอนกรีตสำเร็จรูป พีซีซี ผนังอาคารและผนังกันตก
คอนกรีตสำเร็จรูป พีซีซี