ชื่อเอกสาร
File Name
ขนาด
Size
วันที่อัพเดท
Update
ดาวน์โหลด
Download
แผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบตัน
Solid Plank Slab
0.2 MB.22-06-2022Download
แผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบกลวง
Hollow Core Slab
3.6 MB.05-04-2020Download
พื้นพีซีซีโพสเทนชั่น
PCC Post-tension Slab
0.9 MB.05-04-2020Download
ท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงและบ่อพัก
Reinforced Concrete Pipe
4.1 MB.07-10-2021Download
เสาไฟฟ้า
Concrete Pole
3.6MB.05-04-2020Download
เสาเข็ม
Concrete Pile
0.2 MB.05-04-2020Download
กำแพงกันดิน
Precast Retaining Wall
0.3 MB.05-04-2020Download
รั้วสำเร็จรูป
Precast Concrete Fence
0.8 MB.05-04-2020Download
รั้วคาวบอย
Cowboy Fence
0.3 MB.05-04-2020Download
โครงสร้างสำเร็จรูป
Precast Concrete System
0.3 MB.05-04-2020Download
ราคากลาง
List Price
25.3 MB.09-06-2022Download
ความเป็นมาของบริษัท
Company Profile
8.3 MB.08-10-2021Download