แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนิดตัน

PCC SOLID PLANK SECTIONAL PROPERTIES

มาตรฐานของแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปขนาดระบุ Plank 350 x 50 mm.

คุณสมบัติ
• สะดวก รวดเร็วในการติดตั้งพื้น• สะดวกกว่าการเทพื้นคอนกรีตในที่ ซึ่งล่าช้า และมีขั้นตอนยุ่งยาก
• ใช้คนหามปูได้ เพราะน้ำหนักต่อแผ่นน้อยเพียง 42 ก.ก./ม.
• ผิวใต้ท้องเรียบ แทนฝ้าเพดานได้
• เหมาสำหรับอาคารทุกประเภท
• ช่วงยาว 1.50 ม. ถึง 4.00 ม.
คำแนะนำในการใช้งาน
• ช่วงยาว 1.50 ม. ถึง 3.00 ม. ควรมีค้ำยันชั่วคราวขณะก่อสร้าง 1จุดบริเวณกึ่งกลางและความยาวมากกว่า 3.00 ม. ควรมีค้ำยันชั่วคราว 2 จุด
• สามารถถอดค้ยันได้ หลังจากเทคอนกรีตทับหน้าประมาณ 7 วัน

ตารางแสดงความสามารถในการรับนำ้หนักปลอดภัย (Kg/m2)

1. กรณีไม่มีค้ำยันชั่วคราวขณะเทคอนกรีตทับหน้า หนา 5 เซนติเมตร
(WITHOUT TEMPORARY SUPPORT-CONCRETE TOPPING 5 cm.)

PC.STRAND /PC.WIRE ความยาวช่วงพาดของแผ่นพื้น SIMPLE SPAN (m.)
2.50 2.75 3.00 3.25 3.50
4Ø4 866 587 350
5Ø4 1086 835 558 343
6Ø4 1289 1029 767 520 325

2.กรณีมีค้ำยันชั่วคราวที่กึ่งกลางขณะเทคอนกรีตทับหน้า หนา 5 เซนติเมตร
(WITH TEMPORARY SUPPORT AT MID SPAN-CONCRETE TOPPING 5 cm.)

PC.STRAND /PC.WIRE ความยาวช่วงพาดของแผ่นพื้น SIMPLE SPAN (m.)
2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25
4Ø4 681 539 429 342 230
5Ø4 862 692 559 454 363 250
6Ø4 1029 832 767 557 459 367 260