บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ

บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ
รหัสสินค้า ขนาดท่อ (เมตร) D (m.) H (m.) W (m.) L (m.) T (m.)
A8-MH-030 F 0.30 0.44 0.74 0.75 0.75 0.05
A8-MH-040 F 0.40 0.57 0.87 0.75 0.75 0.05
A8-MH-050 F 0.50 0.69 0.99 1.00 1.00 0.10
A8-MH-060 F 0.60 0.80 1.10 1.00 1.00 0.10
A8-MH-080 F 0.80 0.99 1.39 1.25 1.20 0.10
A8-MH-100 F 1.00 1.22 1.62 1.49 1.24 0.12
A8-MH-120 F 1.20 1.45 1.92 1.74 1.24 0.12