ท่อระบายน้ำแบบกลม

ท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงชนิดปากลิ้นราง หรือท่อระบายน้ำแบบกลม ที่มีคุณภาพได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก.128-2560 สำหรับท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงชนิดปากลิ้นรางแบบเสริมเหล็ก และ มอก. 224-2533 สำหรับท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงชนิดปากลิ้นรางแบบไม่เสริมเหล็ก ผลิตโดยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน เหมาะสำหรับงานระบายน้ำทั่วไป

ชั้นคุณภาพ ขนาดท่อ D (เซนติเมตร) ความหนาท่อ T (เซนติเมตร) พื้นที่ภาคตัดขวางของเหล็กเสริมตามขวางเป็น ตารางเซนติเมตร / ความยาวของท่อ 1 เมตร แรงที่ทำให้ท่อแยก กว้าง 0.03 ซม. (นิวตัน / เมตร) ความต้านทานแรงอัด แท่งคอนกรีต ต่ำสุด (เมกาปาสกาล)
วงใน วงนอก
ท่อคอนกรีตอัดแรงชั้นคุณภาพ 2 30 5.00 1.50 30,000 30
40 6.00 2.40 40,000 30
50 7.00 3.80 50,000 30
60 7.50 6.30 60,000 30
80 9.50 5.80 3.30 80,000 30
100 11.00 7.00 4.20 100,000 30
120 12.50 9.00 5.30 120,000 30
ท่อคอนกรีตอัดแรงชั้นคุณภาพ 3 30   1.50 19,500 30
40   1.50 26,000 30
50   1.50 32,500 30
60   1.50 39,000 30
80   4.10 52,000 30
100   4.10 2.50 65,000 30
120     5.10  3.10  78,000  30