เบอร์ติดต่อผู้แทนขาย

สินค้า ชื่อผู้แทนขาย เบอร์โทรติดต่อ
ท่อระบายน้ำแบบกลมและเหลี่ยม คุณกิตติพงษ์ 085-155-5154
เสาไฟฟ้า คุณศรัญภร
คุณณัฐมาศ
085-155-5190
085-111-4805
พื้นสำเร็จรูปแบบตันและพื้นกลวง คุณภัควลัญชน์ 085-111-5629
พื้นโพสเทนชั่น คุณเขมิกา 085-155-5179
คานสะพาน คุณอภิวิชญ์ 085-155-5160
รั้วสำเร็จรูปและกำแพงกันดิน คุณอภิวิชญ์ 085-155-5160
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง คุณอภิวิชญ์ 085-155-5160
เสารั้วลวดหนาม คุณรณชัย 092-223-6697
  ส่วนกลางฝ่ายขาย 085-155-5168