เสาไฟฟ้า พีซีซี

เสาไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ชนิด ความยาว (m.) ขนาดปลาย (mm.) ขนาดโคน (mm.) ความต้านทานโมเมนต์ใช้งาน (kg-m.) ความต้านทานโมเมนต์สูงสุด (kg-m.)

เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง

8.00

120X120

200×200

760

2,280

9.00

120×120

210×210

1,070

3,210

12.00

150×180

240×270

2,550

7,650

12.20

180×180

340×340

5,900

11,800

14.00

160×200

300×305

3,590

10,770

14.30

220×220

380×380

9,000

18,000

22.00

250×250

440×440

18,000

36,00

คอนสปันคอนกรีตอัดแรง

1.50

100×100

225

675

2.50

100×100

265

795

3.20

100×100

265

795

2.00

120×120

450

1,350

2.50

120×120

500

1,500

3.00

120×120

390

1,170

คานนั่งร้านหม้อแปลง

3.45

150X250

1,200

3,600

3.55

150X250

1,200

3,600

4.60

150X300

2,500

5,000