ติดต่อเรา

FILL THE CONTACT FORM

FEEL FREE TO CONTACT US IF YOU HAVE ANY QUESTIONS.

  สำนักงานขาย

  292/1 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลป่าตัน
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
  053-872-378
  053-412-339

  โรงงาน

  263/1 หมู่ 10 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย
  จังหวัดเชียงใหม่ 50290
  053-849-435-8
  053-849-439