รั้วคอกม้า

รั้วคาวบอย พีซีซี
ขนาดหน้าตัด (เมตร) ความยาว (เมตร) น้ำหนัก (กิโลกรัม)
0.15×0.15 1.70 91.2
ขนาดแผ่นรั้ว (เมตร) 0.065 x0.125×2.500 52.8